Vissza Az utolsó valcer  
 
A Magyar Légierőben az utolsó MiG-23MF harci felszállására, 1996.december 4.-én került sor.
A repülőgép-vezető fülkében Perjési Zoltán százados ült. Feladata a következő volt: HVHT-75/70
Honi Vadászrepülők Harckiképzési Terve (1975-ben adták ki)
Manőverező légi cél elfogása mellső fél légtérből, közepes magasságon, 3000 méter tetővel.
 
Néhány hete született meg Perjési Zoltán alezredes tollából, a következő visszaemlékezés.
 
 
 
Keserédes emlékeket őrzök magamban a „Kajláról”.
Keserűt, mert nehéz a szerelmet elviselni az utolsónak tudott randevún,
s édeset, mert borzongató meleg­séget érzek, ha arra gondolok, hogy megadatott és a részese lehettem.

Előre tudtam, hogy ez lesz az utolsó harci felszállás a típuson
és azután pont kerül a magyar repülés egy piciny fejezetének végére.
Fele­lősséget éreztem, mert a 23-as típus magyarországi története elsősorban
nem egy harci technika hadrendi szolgálatá­ról szólt,
hanem arról az oda­adó és gyakran önfeláldozó szeretetről,
amit az üzemeltető műszakiak és a pilóták tanúsítottak iránta.
Szerettem volna ehhez méltó, tisztelgő be­fejezést: „...csak pontosan, szépen,…”

Bekapcsoltam a forszázst és hetyke, büszke nóziját a habosan kéklő ég fénylő bársonyába fúrta.
Hátrahajtottam szárnyait és a kis fruskából vadóc amazonná vált.
Önfeledten fürdött mélységes birodalmában. Enge­delmes volt, de éreztette a zabo­látlan erőt.
Szilaj teste felszaggatta a taj­tékos felhőtetőt és könnyedén szabdalta da­rabokra a teret.
Varázslatos tánc volt, szabályozott kavalkád, ahol a partnerek érzik egymás rezdülé­sét.
Szótlan fabula ez, néma zene, csak a zsigerek és gép lüktetett egy­szerre.
Hazafelé szinte magától ment, hiszen tudta jól az utat, s a leszál­lás finom, kecsesen szigorú.
 
Begurultam a zónába és leállítottam a hajtóművet.
Most végigvár­tam, amíg a turbinafokozat teljesen leáll.
Katt-katt-katt, hallgattam a lapátkák csendesen halkuló csilingelését.
Azután csend lett, hosszú csend, s nem tudom meddig tartott.
Csak ültem kinyitott kabintetővel, s a mű­szakiak tapintatosan nem zavarták meg elrévedé­sem.
Erőt vettem maga­mon és kikapcsoltam az akkumulátort.
A parázslón vörös fé­nyek csendesen kihunytak, mint ahogyan lecsukja szemét a hűtlenségünket feloldozó,
megértő Kedves. Felálltam a katapultülésből, s miközben lemásztam,
a 11-es oldalszámot gyengéden végigsimogatta árnyékom.
Pár lépést eltávolodtam, de éreztem, hogy vissza kell fordulnom.
Ott állt élettelen elhagyatva és én akkor tudtam, hogy valamit benne hagytam.
Valamit, ami nem tárgy és fizikailag nem jellemezhető.
Most is ott lapul darabja az elhagyott, kihűlt hevederek rejtekén.